โครงการ Scape 107 (อาคารชุด สูง 8 ชั้น) ของบริษัท เบญจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด