โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด