รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านพลังงาน

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เอที ปิโตรเลียม

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ.ที. ปิโตรเลียม จำกัด

พื้นที่โครงการ :  ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน 2562 – เมษายน 2563

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามวาสโก ชัยนาท

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามวาสโก จำกัด

พื้นที่โครงการ : ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พื้นที่โครงการ : อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2558 –กรกฎาคม 2559

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท แดรี่ พลัส จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พื้นที่โครงการ : ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2558 – สิงหาคม 2559

โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตก๊าซธรรมชาติอัดแรงดันสูงในภาคอุตสาหกรรม สถานีหลักบ้านหมอ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน 2556 – พฤศจิกายน 2558

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน 2555 – กรกฎาคม 2556

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท จีเอ็มพีแพ็คเก็จจิ้ง จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ 2555 – พฤษภาคม 2556

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ยูเอ็มซี เม็ททอล จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ 2554 – พฤษภาคม 2556

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก จ.สระบุรี ของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 (สายแก่งคอย – บ้านนา) กม.ที่ 12+095

เจ้าของโครงการ : บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤศจิกายน 2553 – มิถุนายน 2554

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้านวนครการไฟฟ้า

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2555

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อัลฟา-สุวินทวงศ์ (โรงไฟฟ้าฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชั่น)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : สิงหาคม 2553 – มิถุนายน 2553

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV สามโคก ปทุมธานี

เจ้าของโครงการ : บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด

พื้นที่โครงการ : อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ช่วงเวลาให้บริการ : เมษายน – ตุลาคม 2552

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน์ซีบอร์ดและนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

พื้นที่โครงการ : ตำบลปลวกแดง ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : สิงหาคม 2551 – เมษายน 2552

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พื้นที่โครงการ : หมู่ 4, 6 และ หมู่ 7 ตำบลคลองกิ่ว และหมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม 2551 – กันยายน 2551

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงกลั่นน้ำมันบางจากและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2550 – มีนาคม 2551

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท เมโทรสปินิ่ง จำกัด บริษัท ยูชอนไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เอเซียอโกรเทค จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : ตุลาคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2552

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซบริเวณถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน 2549 – พฤศจิกายน 2550