รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

การจัดตั้งโรงงานล้าง และบดย่อยวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารปรอท ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดี โป จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดี โป จำกัด

สถานที่ตั้ง : ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2565

การจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ใช้งานแล้ว บดย่อยหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เสื่อมสภาพ ล้างบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน ทำเชื้อเพลิงแข็งผสมจากวัสดุปนเปื้อนที่มีค่าความร้อนสูง รีไซเคิลกรด-ด่าง และทำเชื้อเพลิงเหลวผสมจากน้ำเสียปนน้ำมัน และน้ำมัน ของบริษัท สยามเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด

สถานที่ตั้ง : ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ช่วงเวลาให้บริการ : สิงหาคม 2564

การจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลของเสียที่เป็นอันตราย กรณีศึกษาเทคโนโลยีการรีไซเคิลของเสียอันตราย จำนวน 8 ชนิด ของบริษัท สยามเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด

สถานที่ตั้ง : ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม 2564

รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) : กรณีโรงงานของบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ยื่นขออนุญาตประกอบ โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก แบบทุ่นลอยน้ำ

เจ้าของโครงการ : บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด

สถานที่ตั้ง : ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤศจิกายน 2562

รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) : บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด : กรณีโรงงานยื่นขออนุญาตประกอบกิจการหลอมหล่อเศษอลูมิเนียมและตะกรันอลูมิเนียม

เจ้าของโครงการ : บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด

สถานที่ตั้ง : 132 หมู่ที่ 2 ซอยกองพนันพล ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน – ตุลาคม 2562